Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ratos visar vinst

2017-11-14 08:37
Ratos huvudkontor. Foto: Jörgen Appelgren/Affärsvärlden

Investmentbolaget rapporterar en vinst efter skatt för kvartalet.

Ratos redovisar ett resultat efter skatt på 703 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (-2.274). Resultatet per aktie uppgick till 2:13 kronor (-5:34). Nedskrivningar av bokförda värden påverkar jämförelsesiffrorna.

Resultatet före skatt uppgick till 741 miljoner kronor (-2.227). Investmentbolagets portfölj-ebita var 202 miljoner kronor under det tredje kvartalet (245).

"Det svagare resultatet beror främst på Diab som möter en svag marknad i kombination med höga råmaterialkostnader och negativa valutaeffekter. Även Plantasjen har haft en svagare utveckling där en kall vår och sommar parerats av prissänkningar för att hantera lagret", skriver vd:n Magnus Agervald i rapporten.

Totalavkastningen uppgick till -3 procent för aktien under årets nio första månader, samtidigt har jämförelseindex stigit med 13 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom