Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rätt om abrupt slut på salthaussen

2019-04-23 14:08

UPPFÖLJNING Säljrådet i Saltx besparade Affärsvärlden Analys+ prenumeranter tre fjärdedelars kurstapp. En drivare var den nyemission som Affärsvärlden, till skillnad från saltbatteribolagets ledning, bedömde skulle behövas.

Rekommendation:

Sälj

Startkurs:

27,10 kronor

Slutkurs:

7,06 kronor

Utveckling:

-74,0 procent

OMXSPI:

+5,2 procent

 

RÄTT I "Passa på salthaussen" råddes Affärsvärlden Analys+ prenumeranter att sälja eventuella aktieinnehav i miljöteknikbolaget Saltx.

Affärsvärlden sammanställde Saltx samt föregångarbolagen Climatewells samt Solsam Sunergys försök att kommersialisera innovationer inom saltbaserade termiska batterier – batterier som lagrar värmeenergi istället för el – under hela 2000-talet. Under den resan hade bolagssfären totalt bränt igenom drygt en halv miljard i nyemissionspengar vid analystillfället för ett drygt år sedan.

Affärsvärlden konstaterade vidare att bolagets fortsatt extremt ambitiösa planer vid analystillfället innefattade parallell uppskalning av inte mindre än fyra affärsområden plus den centrala organisationen. Därtill framstod samtliga affärer befinna sig i bästa fall förkommersiell pilotfas, snarare än nära kommersiellt genombrott.

Saltx finanschefen Harald Bauers dåvarande bedömning var att dåvarande kassa skulle räcka vid ”två år eller så framåt” samt tills Saltx ”generar positivt kassaflöde”.

Affärsvärlden hade svårt att se den prognosen flyga utan fastslog istället:

”Även beaktat att mindre projekt- och bidragsintäkter, samt att Saltx egna teckningsoptioner kan väntas inbringa ytterligare runt 14 miljoner kronor, så har Affärsvärlden svårt att se att de likvida medlen räcka mycket längre än 2018 ut."

2018 bjöd sedan mycket riktigt på ännu en garanterad nyemission, denna gång på 80 miljoner kronor vilken gav bolaget 72 miljoner netto efter avgifter.

Affärsvärlden Analys+ läsare som följde rådet slapp förlora tre fjärdedelar av sin investering när aktien stängde rådets 12 månaders löptid på kursen 7,06 kronor. I dag, dryga två månader senare, har Saltx aktiekurs tappat ytterligare 16 procent till 5,93 kronor.

Karl Bohman hoppade av som vd i februari i år samtidigt som bolaget skrev ned immateriella tillgångar för 63 miljoner kronor. Efter att finanschefen Harald Bauer axlat rollen som tillförordnad vd ska nu ABB-veteranen Carl-Johan Linér tillträda som ny ordinarie vd i maj.

I förkommersiella förhoppningsbolag är nedsidan alltid noll så då gäller det att se inte alltför osannolik mångdubblaruppsida inom överblickbar framtid för att riskerna ska mer än kompenseras.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom