Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Råvarufrossa för plastmiljardär

2008-06-16 15:16

Småländska Trioplast, med ägaren Bo Larsson, redovisade en kraftig resultatminskning under 2007. Högre råvarupriser ligger bakom resultattappet.

Trioplast Industrier AB ökade omsättningen med 6 procent till knappt 3,8 miljarder kronor under fjolåret. Rörelseresultatet föll dock med hela 43 procent till 103 miljoner kronor, vilket gav en rörelsemarginal på bara 2,7 procent.

Resultatminskningen beror huvudsakligen på att bolaget inte kunnat kompensera sig för de högre råvarupriserna fullt ut. I årsredovisningen flaggar bolaget också för en dystrare framtid.

- Vi har redan vid årsskiftet känt av en viss avmattning på marknaden, och känner osäkerhet om vart konjunkturutvecklingen är på väg. Utmaningen för 2008 är främst att återställa försäljningsmarginalerna, det vill säga att få full kompensation för höjda råvarukostnader, skriver bolaget.

Av nettoresultatet på 73 miljoner kronor delas inget ut, vilket kan jämföras med fjolårets utdelning på 100 miljoner kronor.

Trioplast grundades av Vilhelm Larsson i Smålandsstenar 1965. I mitten på 1970-talet togs bolaget över av sönerna Bo och Lars Larsson. 1984 tog Bo Larsson över hela ägandet. Koncernen har drygt 1 300 anställda.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom