Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Razorfish: Nätets frestelser

1999-05-05 08:00

Introduktionen av Razorfish är det senasteexemplet på fantasivärdering av internetbolag.

När internetkonsulten Razorfish introducerades på Nasdaq börseni förra veckan nåddes snabbt ett börsvärde på över åttamiljarder kronor. Introduktionen är bara en i raden avamerikanska internetaktier som nått hisnande värderingar, kortefter en introduktion. Razorfish har dock blivit särskiltuppmärksammat i Sverige eftersom företaget är en halvår gammalsammanslagning mellan den svenska internetkonsulten, Spray, ochen amerikansk konkurrent, Razorfish.Den sammanslagna koncernen omsatte ungefär 260 miljoner kronor ifjol, proforma. Bolaget gjorde en förlust på nära 70 miljonerkronor. Hur man än vänder och vrider på siffrorna är bolagetsvärdering extrem. Det aktuella börsvärdet ger till exempel ettbörsvärde per anställd på ungefär 20 miljoner per anställd ochett p/s-tal (priset i förhållande till omsättning) på hisnande30, baserat på förra årets omsättning. Även med snällaantaganden är det i princip omöjligt att räkna hem denvärderingen.

Dubbla varje år

Antag att Razorfish lyckas fortsätta växa fort och snart vändaförlusterna till vinst. Antag vidare att placerarna räknar medatt tillväxten ska bli mer normal om fem år och då handlarbolaget till en vinstmultipel på 30. För att då räkna hem dagensbörsvärde, med ett avkastningskrav på 10 procent, krävs det attRazorfish når en vinst på ungefär 700 miljoner kronor, föreskatt, redan om fem år. Med en, för konsulter, normalvinstmarginal på 10 procent måste omsättningen då nå sjumiljarder. För att leva upp till sin värdering måste Razorfishdärför nästan dubbla omsättningen varje år de närmaste fem åren.Det som får detta att framstå som synnerligen osannolikt är attRazorfish (till skillnad mot många andra internetbolag) är ettutpräglat konsultföretag, som inte kan växa snabbare än detförmår rekrytera ny personal. Något förenklat måste alltså ävenantalet anställda fördubblas varje år de närmaste åren för attbolaget ska leva upp till förväntningarna. Detta är nära nogomöjligt, och skulle vara oerhört ansträngande för vilkenorganisation som helst.

Investerar ändå

Razorfish är dock på intet sätt unikt; de flestainternetrelaterade bolagen värderas till de här nivåerna i USA.Många placerare, inte minst institutioner, är sannolikt välmedvetna om det osannolika i värderingarna, men investerar ändå.Det har flera förklaringar.Det mest grundläggande är internets fantastiska tillväxt, sombara spås fortsätta. Det råder lite tvivel om att många avspelarna på internet kommer bli framtidens dominanter. Ingenplacerare vill riskera att missa den utvecklingen.Det som också drivit upp priserna, lite på konstgjord väg, äratt alla internetbolag har blivit strategiska uppköpsobjekt.Företag inom exempelvis telekom-, data- och konsultbranschernavill gärna bli spelare inom internet. De företag som har hamnatpå efterkälken i utvecklingen tvingas köpa bolag.

Snabba affärer

Slutligen handlar det mycket om psykologi. Internetrelateradeaktier är absoluta favoriter hos så kallade daytraders i USA,riskvilliga placerare som går in och ur i aktier i rask takt.Många av de här placerarna är medvetna om att internetbolag är(för) högt värderade. Men resonemanget är att så länge som andraplacerare fortsätter att investera i sektorn kommer kurserna attfortsätt stiga. Det gäller bara att kliva av i rätt tid.Razorfishs utmaning för att leva upp till värderingen är attgöra några lyckade förvärv. I USA har många internetbolagutnyttjat sina högt värderade aktier till att förvärva andrabolag. Med de uppskruvade värderingarna kan de givetvis köpa större ochmer lönsamma bolag, men i ett mindre hett segment. Efter ettantal sådana affärer kan det plötsligt börja gå att räkna hembolaget. Här blir alltså situationen riktigt märklig: den högavärderingen blir i sig en viktig orsak att investera i ett internetbolag.

BILDTEXT: Börsen betalar nästan vad som helst för godbitarna på nätet.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom