Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

RBC: Aktien ska upp 40 procent

2017-06-19 11:35
Foto: Hansa Medical

RBC Capital Markets har en positiv syn på forskningsbolaget Hansa Medical inför de annalkande studieresultaten från Highdes-studien under 2017/2018.

Det framgår av en analys som mynnar ut i en rekommendation om outperform med riktkursen 310 kronor.

I ett negativt scenario ser analyshuset en riktkurs på 140 kronor medan riktkursen i ett positivt scenario ligger på 540 kronor.

Analyshuset framhåller dock den spekulativa risken i aktien.

Basscenariot grundar sig på en sannolikhet på 89 procent att lyckas i den första indikationen för högt sensitiserade patienter värderad till 11 dollar per aktie. För måttligt sensitiserade patienter ser RBC en 66 procents sannolikhet att lyckas värd 12 dollar per aktie. De fyra uppföljningsindikationerna värderas till 2 dollar per aktie med en 25 procents sannolikhet att lyckas.

I det positiva scenariot sätts sannolikheten att lyckas till 100 procent för samtliga indikationer med Ides. Det negativa scenariot värderar chanserna att lyckas till samma nivåer som i basscenariot men med en snävare varumärkning.

Bedömningen är att Hansa Medical har möjligheter med läkemedelskandidaten Ides inom ett flertal indikationer. RBC är optimistiska till att Ides kommer att godkännas för behandling av patienter inför en förestående njurtransplantation.

Njurtransplantationsmarknaden beskrivs som en attraktiv initial indikation. Tidigare studier har visat att överlevnaden hos transplanterade sensitiserade patienter ligger på 76,5 procent efter åtta år jämfört med 43,9 procent hos patienter som står under dialys.

Även om RBC är positiva till Highdes-studien kommer nå sitt primära mål ser analyshuset fortsatt risker kring hur många patienter som kan transplanteras efter behandling med Ides, njurfunktionen, infektionsrisk och förhöjda proteinnivåer i urinen.

De senare faktorerna väntas komma att avgöra hur bra Ides lyckas kliniskt och kommersiellt. De fullständiga resultaten från Highdes-studien väntas komma ut under 2018.

Redan under andra halvåret 2017 väntas rekryteringen av patienter kunna slutföras och indikationer ges om det primära målet uppnåddes. Hansa Medical väntas då även påbörja diskussioner med hälsovårdsmyndigheterna i Europa och USA.

Ides har särläkemedelsklassning i både Europa och USA, vilket ger rätt till en marknadsexklusivitet på tio respektive sju år.

HAnsa Medical stängde i fredags på 199,50 kronor. Aktien har rusat över 14 procent under morgonen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom