Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Reformer på 4,5 miljarder i vårändringsbudget

2019-04-10 07:21
Per Bolund, (MP) finansmarknadsminister, och Magdalena Andersson, (S) Sverige finansminister. Foto: BYRMO CAROLINA / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Vårändringsbudgeten innehåller reformer om totalt 4,5 miljarder kronor i år, fullt ut finansierade. Det skriver regeringen i vårändringsbudgeten.

"Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid. Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så tar vi Sverige framåt", säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Reformerna är fördelade över fyra områden:

Fler ska komma i arbete (1,1 miljard), med bland annat sänkt arbetsgivaravgift för unga och förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda.

Välfärden ska stärkas (0,9 miljarder), med bland annat utökad LLS-rätt och fler lärarassistenter.

Hela landet ska växa (0,5 miljarder), med bland annat åtgärder och stöd till jordbruket till följd av extremväder.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland (2 miljarder), med bland annat en förstärkning av Klimatklivet, underlätta tågresor till utlandet och solcellsstöd.

Reformerna finansieras fullt ut med bland annat skattehöjningar om 1,3 miljarder kronor i form av ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion, nej till avskaffad flygskatt, höjd kemikalieskatt samt avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet.

Dessutom finns andra finansieringar i from av med bland annat besparingar och effektiviseringar.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom