Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Regeringen inför datalagringsdirektivet

2010-11-11 09:17

Justitieminister Beatrice Ask presenterar i dag, torsdag, en lagrådsremiss om att genomföra det så kallade datalagringsdirektivet. Detta är ett led att tvinga operatörerna att lagra uppgifter om dess användare.

I mars 2006 införde EU det så kallade datalagringsdirektivet. Därefter har Sverige fällts i EU-domstolen för att inte ha infört direktivet.

Då direktivet implementeras i svensk lag kommer telefon- och internetoperatörerna att tvingas masslagra uppgifter om användarnas beteende i minst ett halvår.

Polisen kan därefter vid brottsmisstanke begära ut uppgifterna hos operatören.

Om operatörer måste lämna ut uppgifter om vem som innehar en viss IP-adress är en fråga som har skickats till EU-domstolen med högsta domstolen i Sverige som avsändare. Den frågan beräknas besvaras inom ett par år.

Den stora skillnaden jämfört med hur det ser ut i dag är att operatörerna som tidigare kunde välja om de vill spara information om användarna måsta lagra sådan information i minst sex månader.

De nya lagarna börjar gälla den 1 juli nästa år.

Regeringen skriver mer om dennya datalagringslagen här.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom