Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Regeringen tillsätter utredning för att främja gröna oblogationer

2016-12-13 14:07
Per Bolund Foto: Tobias Ohls

Regeringen kommer att tillsätta en utredning med uppdrag att kartlägga hur marknaden för gröna obligationer kan främjas. Det skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande på tisdagen.

Mats Andersson, före detta vd för Fjärde AP-fonden, kommer att utses till särskild utredare.

Finansmarknadsminister Per Bolund säger i en kommentar att det i dag finns en stark efterfrågan på investeringar i gröna obligationer.

"Vi vill undersöka hur marknaden kan utvecklas för att underlätta investeringar som bygger en hållbar värld. Vi vill också säkerställa ett högt förtroende för marknaden, tillväxten får inte ske på bekostnad av urholkade miljökrav", säger han.

I uppdraget ingår att analysera och ta fram exempel på vilka projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer och föreslå en struktur med processer och kriterier som identifierar gröna projekt.

Utredningen ska också lämna förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av gröna obligationer, och lämna förslag på vilken information som investerare behöver för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Per Bolund sade vid en pressträff att det inte finns någon etablerad definition av gröna obligationer men att den huvudsakliga skillnaden är att det ska finnas en "tydlig spårbarhet", att man ska kunna känna sig säker på vilket projekt det rör sig om.

"Om man köper en obligation i dag kan det gå till vilken investering som helst och det är inte säkert att det leder till hållbarhet", sade han.

Mats Andersson sade att det är uppenbart för långsiktiga placerare att det finns skäl att bidra till hållbarhet utan att ge avkall på en god avkastning, men då måste man också känna sig säker på att det leder till de avsedda effekterna.

När pensionsfonder och andra långsiktiga investerare, även privatpersoner, inser att deras pengar kan leda till lägre risker så kommer det att öka intresset, sade han.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom