Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Regeringen: Tillväxten kommer att mattas av under 2019

2019-04-10 08:15
Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Sveriges BNP väntas öka med 1,6 procent i år och 1,6 procent nästa år.

Det skriver regeringen i vårbudgeten.

Arbetslösheten väntas uppgå till 6,3 procent i år och 6,4 procent nästa år, medan den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till +0,6 procent av BNP i år och +0,7 procent nästa år.

Prognoserna är desamma som de som presenterades av finansminister Magdalena Andersson den 1 april.

Regeringen konstaterar att konjunkturläget har stärkts i Sverige de senaste åren och att tillväxten har varit hög, men under den senaste tiden har flera indikatorer på den ekonomiska utvecklingen sjunkit något, vilket pekar på att tillväxten kommer att mattas av under 2019.

Arbetsmarknaden går fortsatt starkt och prognosen för arbetslösheten sänks något vilket beror på starka utfall för fjärde kvartalet 2018.

Storbritanniens utträde ur EU, amerikansk handelspolitik och osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden gör dock att det finns risk för att utvecklingen blir svagare än väntat.

Överskottet i de offentliga finanserna väntas minska i år jämfört med 2018.

"För att säkerställa långsiktigt hållbara statsfinanser ska överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket värnas. De åtgärder vi presenterar i vårbudgeten finansieras därför krona för krona", säger finansminister Magdalena Andersson.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom