Regeringen vill förenkla byggregler

2016-01-13 07:35 Affärsvärlden SIX
Statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

S och MP-regeringen tar nu initiativ till politiska samtal om byggpolitiken med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet.

Bland annat vill regeringen se över om det skulle kunna gå att bygga med bara översiktsplan som grund och att ha samma överklagandemöjligheter för bygg- och rivningslov som för detaljplaner.

Det skriver statsminister Stefan Löfven (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i dag på DN Debatt.

Regeringen vill också att krav på bostadsbyggande för kommunerna övervägs, och att detta kan vara bindande om det inte "byggs tillräckligt för regionens och nationens behov".

Regeringen anser också att den svenska marknaden i större utsträckning behöver öppnas upp för utländska byggbolag, och överväger en modell med typgodkända hustyper eller certifierade entreprenörer.

Regeringen vill också se över om statliga bolag kan ges större möjligheter att bygga nya bostäder. Regeringen uppger sig också vara beredd att tillföra medel till SBAB "för utlåning till allmännytta, byggföretag och kommuner för nybyggnation av både hyresrätter och bostadsrätter".

Samtalen ska ledas av finansminister Magdalena Andersson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, uppges det.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom