Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Regeringen vill ha bättre motståndskraft i bankerna

2018-02-13 15:14
Foto: Stef Mattsson / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Regeringen skickade på tisdagen ett förslag rörande förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker på remiss.

Förslaget är en del av det krishanteringsregelverk som skapas för att öka motståndskraften hos banker inom EU.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I promemorian från Finansdepartementet föreslås bland annat att det ska införas en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen.

Fordringar i den nya fordringsklassen ska tas ut efter oprioriterade fordringar och före efterställda fordringar. Förslaget ska underlätta för potentiellt systemviktiga banker att uppfylla krishanteringsregelverkets krav på innehav av vissa skulder.

"Förslaget är av central betydelse för en effektiv hantering av banker i kris och för bankernas möjlighet att leva upp till krishanteringsregelverkets krav", säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslaget avses träda i kraft den 29 december 2018.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom