Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Regeringen vill ha EU-stöd till bönderna

2018-06-28 14:59
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan Löfven Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen vänder sig nu till EU för att svenska bönder som drabbats av torkan ska få ekonomiskt stöd. "Det ser ju olika ut i landet, men det finns delar där det de har det väldigt svårt", säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till TT.

Landsbygdsministern för nu en dialog med sina kollegor i Finland och de baltiska länderna för att hitta gemensamma lösningar på den situation som drabbat lantbrukarna i och med torkan som inleddes i maj.

– Vi har diskuterat frågan att agera gemensamt för att kunna få ta del av EU:s krisfonder, säger Sven-Erik Bucht.

De eventuella krispengarna fungerar inte som svar på alla de problem som lantbruken just nu upplever, men skulle ändå bli ett plåster på såren, säger Bucht. En annan åtgärd som regeringen tittar på handlar om att göra större förtida utbetalningar än i dag för att på så sätt kunna hjälpa till med likviditeten.

Beroende av EU

Men i slutändan är regeringen i många fall beroende av EU för att hitta lösningar på jordbruksfrågor.

– Vi har en gemensam jordbrukspolitik, så vi måste hantera det inom det regelverk som finns på EU-nivå.

Bucht betonar också att frågan är komplex, delvis till följd av att torkan slår olika beroende på vilken sorts produktion som lantbrukarna sysslar med. Spannmålsbönderna, som är extra beroende av regn, är speciellt utsatta.

– Kommer regnet för sent så är det för sent, det är en väldigt speciell situation.

Samverkan viktigt

Många bönder har vittnat om att de oroas för det inkomstbortfall som det soliga vädret innebär. Sven-Erik Bucht anser att det är viktigt att lantbrukarna hjälps åt sinsemellan och hjälper varandra när möjligheten finns och att man ser till att försöka rusta sig för de tider då förutsättningarna är sämre än förväntat.

– Det handlar också om att jordbruksföretagen ska ha en god lönsamhet och kunna bygga upp en likviditet för sådana här smällar.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom