Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Regeringen vill sänka bolagsskatten

2018-03-21 13:20
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Regeringen vill att skatteplanering med ränteavdrag motverkas och att neutraliteten i skattesystemet ökar. Därför föreslår de att bolagsskatten sänks till 20,6 procent i två steg och att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs.

Det framgår av en remiss som regeringen skickar till Lagrådet på onsdagen, meddelade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff.

"Det kommer inte minst att gynna små och medelstora företag, som också står för mycket av jobbskapandet i Sverige", sade finansministern.

Hon sade att endast 1 procent av företagen omfattas av de nya reglerna.

Avdragsbegränsningen är utformad som en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent.

Det ursprungliga förslaget var att bolagsskatten skulle sänkas till 20,0 procent, men enligt finansministern finns en del av finansieringsförslagen inte med nu, där av förslaget om en lite mindre sänkning.

Den första sänkningen görs 2019, till 21,4 procent, och det andra steget tas 2021, ned till 20,6 procent.

I remissen föreslås också ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) och att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra. Det föreslås också skatteregler om finansiella leasingavtal.

Regeringen anser att den höga takt på byggandet av hyreshus som råder i dag behöver upprätthållas och föreslår därför ett primäravdrag för hyreshus.

Vidare anser regeringen att det kan finnas skäl till undantag från begränsningsreglerna för långsiktiga offentliga infrastrukturprojekt. Frågan kräver dock ytterligare beredningsunderlag och regeringen avser att återkomma i denna del.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom