Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Regeringens tre konjunkturscenarion

2013-04-15 09:49

Det råder stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen, men riskerna för en svagare utveckling överväger. Det skriver regeringen i vårbudgeten och presenterar tre olika alternativa scenarion.

I det första scenariot försämras den internationella konjunkturen när det visar sig att åtstramningarna i euroområdet inte minskar underskotten och de negativa effekterna blir större än vad regeringen räknar med i sitt huvudscenario. En annan risk är kopplad till förhandlingarna om skuldtaket i USA där ett misslyckande kan får betydande negativa effekter på den reala ekonomin.

Men det finns också en möjlighet att svensk ekonomi utvecklas bättre än i regeringens huvudscenario.

I detta alternativ kommer den ekonomiska återhämtningen i omvärlden tidigare än väntat, bland annat kan tillväxtekonomier som Kina växa starkare framöver på grund av expansiv finans- och penningpolitik. Vidare kan de statsfinansiella problemen i euroområdet och USA lösas tidigare än väntat och när förtroendet för den framtida ekonomiska utvecklingen väl återvänder finns det goda förutsättningar för en stark konjunkturutveckling.

I det tredje sidoscenariot lyfter regeringen fram risken med ett fortsatt högt sparande.

Eftersom regeringen i sitt huvudscenario räknar med att hushållens konsumtion blir en viktig drivkraft skulle en utveckling där hushållen istället fortsätter att spara leda till en svagare konsumtion.

Hushållen skulle exempelvis vilja ha en buffert vid stigande räntor eller eventuella husprisfall, vilket enligt regeringen skulle göra återhämtningen i svensk ekonomi mer utdragen, med högre arbetslöshet som följd.

Prognos alternativscenario med en svagare tillväxt i omvärlden

 

2013

2014

2015

BNP

0,3

0,9

2,3

KPIF*

1,0

1,0

1,2

Timlön

2,7

2,6

2,5

Arbetslöshet

8,6

9,4

10,0

Reporänta dec

0,50

0,25

0,25

Fin sparande

-1,8

-1,7

-0,9

*årsgenomsnitt

Prognos alternativscenario med starkare tillväxt i omvärlden

 

2013

2014

2015

BNP

1,8

3,0

3,7

KPIF*

1,3

1,6

1,9

Timlön

2,9

3,2

3,3

Arbetslöshet

8,2

7,9

7,2

Reporänt dec

1,25

1,75

2,75

Fin sparande

-1,5

-0,7

0,4

*årsgenomsnitt

Prognos alternativscenario med högre sparande

 

2013

2014

2015

BNP

1,0

2,0

2,9

KPIF*

1,0

1,1

1,3

Timlön

2,7

2,7

2,8

Arbetslöshet

8,4

8,7

8,5

Reporänta dec

0,75

0,75

1,00

Fin sparande

-1,7

-1,3

-0,4

*årsgenomsnitt

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom