Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rejäl ökning av företagsaffärer

2015-02-25 09:22
Foto: S.E.A. Photo / Alamy/All over press

Förra året var det mest transaktionsintensiva året i Sverige sedan finanskrisens början 2008.

Enligt rapporten EY Corporate Transaction Trends, där revisions- och rådgivningsföretaget EY varje kvartal kartlägger förvärv och försäljningar bland Sveriges största företag, ökade antalet transaktioner med 18 procent jämfört med 2013.

Totalt genomfördes 165 transaktioner bland Sveriges största företag under 2014, enligt rapporten, vilket är i nivå med 2008 och mer än en fördubbling jämfört med krisåret 2009. Antalet förvärv ökade med 20 procent från föregående år till 125 stycken och antalet avyttringar ökade med 11 procent till 40 stycken.

Baserat på det starka helåret 2014 och den nuvarande aktiviteten på marknaden förutspår EY en fortsatt positiv trend under 2015.

"Förutsatt att det finansiella systemet inte utsätts för en stor chock tror vi att den positiva trenden fortsätter och att antalet transaktioner under 2015 kan öka med 10 procent", heter det i rapporten.

Enligt EY var det största förvärvet under 2014 Medas köp av Rottapharm för 2,275 miljarder euro, medan Investors försäljning av sin andel i Lindorff var årets största avyttring. Assa Abloy genomförde flest antal förvärv under året, tretton stycken, varav fem slutfördes under det fjärde kvartalet.

Det fjärde kvartalet 2014 stack ut med flest transaktioner, 50 stycken, mycket beroende på ovanligt många avyttringar, något som EY tror väntar sig fortsätta öka framöver.

"När världen förändras allt snabbare behöver företag i högre utsträckning arbeta med strategisk portföljhantering, genom såväl förvärv som avyttringar", säger Pär-Ola Hansson ansvarig för Transaction Advisory Services för EY i Europa.

Under 2013 utgjordes 27 procent av svenska storbolags förvärv av amerikanska målbolag, men under 2014 skiftades förvärvsfokuset tillbaka till Norden och Västeuropa. Dessa marknader stod tillsammans för 64 procent av förvärven, medan de amerikanska utgjorde 16 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom