Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rejäl vinstökning för Invisio

2016-04-28 10:03

Invisio Communications redovisar ett resultat före skatt på 23 miljoner kronor (14) för det första kvartalet 2016.

Bruttomarginalen var 53,1 procent (56,4).

Rörelseresultatet blev 24 miljoner kronor (14), motsvarande en rörelsemarginal på 29,6 procent (24,9).

Nettoresultatet uppgick till 23 miljoner kronor (14) eller 0,55 kronor per aktie (0,33).

Nettoomsättningen uppgick till 80 miljoner kronor (57).

Orderstocken var 137 miljoner kronor (43) vid periodens slut.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom