Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rejlers vinst stiger

2019-10-23 14:33

Teknikkonsultföretagets vinst ökade för kvartalet.

Rejlers hade en nettoomsättning på 553 miljoner kronor (516) under det tredje kvartalet 2019. Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 6,5 procent (-1,3).

Ebita-resultatet ökade till 26,5 miljoner kronor (17,5) och ebita-marginalen ökade till 4,8 procent (3,4).

Rörelseresultatet blev 20,0 miljoner kronor (14,6) och rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent (2,8). Rörelseresultatet tyngdes av kostnader avseende förvärvet från Neste med 3,3 miljoner krononr.

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0:71 kronor (0:73).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,5 miljoner kronor (-34,6)

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom