Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rekordkvartal för Proact

2018-07-11 13:11

IT-bolaget Proact kunde på onsdagen rapportera den högsta intäkten och det bästa resultat för ett andra kvartal i bolagets historia.

Det skrev vd Peter Javestad i delårsrapporten.

"Den positiva utvecklingen har uppnåtts trots de negativa effekterna av förändrade redovisningsprinciper, vilka bolaget redogjorde för i delårsrapporten för årets första kvartal. För det andra kvartalet har de förändrade redovisningsprinciperna påverkat bolagets intäkter negativt med 8 miljoner kronor, samtidigt som kostnad såld vara har påverkats positivt", skrev Peter Javestad.

För det andra kvartalet 2018 uppgick resultatet före skatt till 46,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 19 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Även bolagets bruttomarginal har ökat, med 1 procentenhet.

Peter Javestad summerade Proacts utveckling med att den till stor del bygger på "god kostnadskontroll, att förbättrings- och effektiviseringsåtgärder avseende tjänsteleveransen sker löpande, att nödvändiga åtgärder vidtas i de länder som ej uppnår fastställda finansiella mål samt att öka sälj- och marknadsfokus inom bolaget."

Avslutningsvis välkomnade han Jonas Hasselberg som tar över rollen som vd från och med oktober.

Proact redovisar ett resultat efter skatt på 35,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (30,1). Resultatet per aktie uppgick till 3:84 kronor (3:21).

Nettoomsättningen uppgick till 868 miljoner kronor (826).

Resultatet före skatt blev 46,8 miljoner kronor (39,5).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom