Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rekordresultat för skogsbolaget

2018-07-16 08:52
Foto: All over press

Skogskoncernen Södra rapporterade på måndagsmorgonen en kraftig resultatökning och det högsta kvartalsresultatet hittills för bolaget.

"Det starka resultatet förklaras främst av den goda globala konjunkturen med en hög efterfrågan och god prisutveckling på våra produkter, inom både marknadsmassa och trävaruområdet. Vi ser också de positiva effekterna av våra expansionsinvesteringar med ökade produktionsvolymer vid våra massabruk", kommenterar vd Lars Idermark i ett pressmeddelande.

Både massaproduktionen och försäljningen av sågade trävaror stod för betydande resultatförbättringar, medan skogsverksamheten påverkades negativt av fortsatta väderutmaningar.

"Efter en kall och snörik vinter som försvårade transportarbetet, har de senaste månadernas torka medfört förhöjd brandrisk vilket inverkar menligt på arbetet i skogarna", skriver bolaget.

Rörelseresultatet uppgick till 1.318 miljoner kronor i det andra kvartalet, upp från 461 miljoner kronor samma period i fjol. Insättningen blev 6.626 miljoner kronor (5.244) och rörelsemarginalen därmed till 19,9 procent (8,8).

Sett till affärsområden stod Skog för ett rörelseresultat om 49 miljoner kronor (37), trävarutillverkningen inom Wood för 210 miljoner kronor (76) och massatillverkningen i Södra Cell för 1.196 miljoner kronor (416).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom