Remium flyttar aktiehandeln till Avanza

2016-03-08 14:59 Affärsvärlden SIX

Internetmäklaren Avanza och Remium har sedan tidigare ett samarbete där Remium tillhandahåller Avanzas kunder bolagsinformation och analys kring små och medelstora svenska bolag via Remiums Investor Relations-tjänst Introduce.se.

Remium och Avanza utökar nu sitt samarbete kring finansiella tjänster till att även omfatta handel och administration av värdepapper för kontotyperna depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring för Remiums kunder.

I och med detta kommer Remium att helt flytta över sin värdepappershandel till Avanzas plattform och i fortsättningen sköta all administration för dessa kunder via Avanza.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Remium kommer således att renodla och effektivisera sin verksamhet ytterligare mot analys av små och medelstora bolag, Corporate Finance samt företagstjänster.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom