Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Resultatlyft för Midsona

2016-10-21 08:18
Brown Sugar body scrub från Urtekram, som ägs av Midsona.

Hälsovårdsföretaget Midsona redovisar ett bruttomarginal på 33,3 procent för det tredje kvartalet (38,4).

Den lägre bruttomarginalen var framförallt hänförlig till en väsentlig ökad andel försäljning till dagligvaruhandeln med lägre marginaler samt en förändrad produktmix relaterad till såväl avslutade som till nya försäljningsuppdrag, heter det i rapporten.

EBITDA uppgick till 42 miljoner kronor (31), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 8,0 procent (8,4).

"Den positiva resultatutvecklingen var framförallt kopplad till förvärvet av Internatural och med tanke på den generellt svaga starten på kvartalet var resultatet tillfredsställande", skriver bolaget.

LÄS MER:

Läs mer: Storägaren har ingen förklaring till enorma kurslyftet

Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 35 miljoner kronor (25). Rapporterat rörelseresultatet blev 16 miljoner kronor (11), med en rörelsemarginal på 3,1 procent (3,0). Poster av engångskaraktär belastade periodens resultat med 19 miljoner kronor (14).

Ett stort fokus låg på integration av rörelser såväl i Sverige som i Norge för att säkerställa fortsatt god kund- och marknadsbearbetning. I Norge medförde det identifierade omstruktureringskostnader om 13 miljoner kronor, vilket belastade periodens resultat. Arbetet i Sverige pågår och omstruktureringskostnader kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2016.

Det totala beloppet kommer inte att överstiga den tidigare uppskattningen om 20 miljoner kronor. Dessutom belastade förvärvsrelaterade kostnader om 6 miljoner (6) periodens resultat.

Resultat före skatt blev 8 miljoner kronor (7).

Periodens resultat blev 7 miljoner kronor (39), motsvarande ett resultat per aktie på 0:25 kronor (1:63).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom