Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Resultatras i Lucara Diamond

2018-08-09 07:00
Foto: Lucara Diamond

Diamantproducenten Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på 19,7 miljoner dollar för det andra kvartalet 2018, en nedgång från 32,2 miljoner dollar motsvarande period 2017.

Den nettoomsättning som bokas i kvartalet uppgick till 64,5 miljoner dollar. Totalt såldes rådiamanter för 68,4 miljoner dollar under perioden.

Rörelseresultatet ebitda blev 36,1 miljoner dollar (51,8).

Bolaget förklarar resultatnedgången med lägre intäkter från den specialförsäljning av stora och ovanliga diamanter som hölls i juni än vid motsvarande försäljning ett år tidigare.

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 856 dollar för den under kvartalet sålda volymen, att jämföra med 1.336 dollar samma kvartal för ett år sedan.

Produktionskostnaden var 220 dollar per carat. Produktionsmarginalen landade därmed på 636 dollar.

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 49,6 miljoner dollar.

Bolaget aviserar en utdelning om 0:025 kanadadollar per aktie för det tredje kvartalet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom