Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Resultattapp för Catella

2019-02-22 07:45
Foto: Catella

Finansbolaget Catella minskade resultatet rejält i fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget ökar samtidigt utdelningen till 1,20 kronor (1,00). 

Omsättningen uppgick till 686 miljoner kronor (689), en minskning med 0 procent mot föregående år.

"Totala intäkter under kvartalet för kvarvarande verksamheter var i linje med föregående år trots väsentligt lägre rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Property Investment Management, vilket tydliggör Catellas stabila intjäningsplattform", uppger bolaget. 

Rörelseresultatet blev 60 miljoner kronor (156), med en rörelsemarginal på 8,7 procent (22,6). 

"Kvartalet har, i jämförelse med föregående år, högre externa kostnader och personalkostnader vilka är relaterade till initiativ inom både Property Investment Management och Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Dessa proaktiva satsningar kombinerat med väsentligt lägre prestationsbaserade intäkter påverkade rörelseresultatet som minskade med 60 procent jämfört med föregående år", uppger Catella. 

Resultatet före skatt var 60 miljoner kronor (176). Resultatet efter skatt blev -119 miljoner kronor (87). Periodens resultat från kvarvarande verksamheter var 23 miljoner kronor (134).

Periodens resultat påverkades av avvecklingskostnader om 164 miljoner kronor och uppskjutna skatteintäkter om 51 miljoner kronor hänförligt till affärsområdet Banking samtidigt som intäkter om 384 miljoner kronor från avtalade inkråmsöverlåtelser, som bedöms tillfalla Catella, inte ingår i resultatet.

Intäkter om 258 miljoner kronor bedöms redovisas 2019 och 126 miljoner kronor bedöms redovisas i slutet av 2019 alternativt i början av 2020.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom