Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rhovacs vd upprepar avsikten att sälja bolaget

2018-03-22 11:03

Bioteknikbolaget Rhovac, listat på Aktietorget, har visat en kraftig kursuppgång sedan slutet av förra året. Hittills i år har aktien gått upp med över 120 procent och är därmed en av årets stora kursvinnare. Enligt vd Anders Ljungqvist är avsikten att sälja bolaget.

Kursuppgången inleddes i samband med att bolaget lämnade positiva delresultat i december förra året för sitt cancervaccin, RhoC som ligger i fas 1/2-studie. Behandlingen i studien är nu avslutad och här har inte några säkerhetsfrågor uppstått vilket rapporterades om 19 februari.

Slutliga resultat för fas 1/2 studie väntas under andra kvartalet 2018.

"Vår förhoppning är sedan att studier i fas 2 med cancervaccinet RhoC kan starta i det fjärde kvartalet. Fram till dess har vi goda möjligheter att förhandla med olika bolag om hur projektet ska drivas vidare, avsikten är att sälja bolaget", säger Anders Ljungqvist till Nyhetsbyrån Direkt och han upprepar därmed tidigare budskap om att bolaget är till salu.

Hur stort är intresset kring er kandidat?

"Vårt koncept med att förhindra spridning av metastaser är vi relativt ensamma om på marknaden och vi har rönt ett visst intresse. Framförallt är vår kandidat intressant som kombinationsbehandling, men även att RhoC fungerar brett oavsett varifrån cancern kommer ifrån är en styrka", säger Anders Ljungqvist.

Vilka har visat intresse?

"Det är framförallt större läkemedelsbolag som har stora resurser att driva detta projekt vidare. Vi håller dessa bolag uppdaterade om vad som händer men ligger inte i någon förhandlingsfas just nu. Vi har även anlitat en konsultbyrå, som ska hjälpa oss att hitta intressenter", säger Anders Ljungqvist.

Vilka möjligheter har ni annars?

"Vi kan söka en partner som vill driva det vidare med oss. Det finns aktieägare som skulle kunna vara intresserade att föra detta projekt vidare på ett sådant sätt", säger Anders Ljungqvist.

Vilken indikation riktar ni in er på i er studie?

"Vi har valt prostatacancer, dels för att det är relevant men även logistiskt rätt för oss. Det finns goda möjligheter att göra något inom detta område som inte är så konkurrensutsatt", säger Anders Ljungqvist.

Kan någon annan indikation som kan bli aktuell för er?

"Vi skulle gärna se en parallell studie med RhoC inom andra cancerformer. EMA (European Medicine Agency) tycker konceptet är intressant och uppmuntrar till detta. Men just nu är det en studie som vår budget inte klarar av", säger Anders Ljungqvist.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom