Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbanken: Den starka konjunkturen håller i sig

2018-06-13 09:50
Stefan Ingves. Foto: Jörgen Appelgren

Den starka konjunkturen håller i sig och efterfrågan är stark inom samtliga sektorer.

Det framgår av en intervjuundersökning som Riksbanken genomfört mellan den 2 och 18. 40 företag med cirka 250.000 anställda ingår i undersökningen.

Särskilt inom industrin möter företagen en hög efterfrågan globalt och produktionen går på högvarv.

Byggsektorn har långa orderböcker men märker att efterfrågan på bostadsbyggandet har minskat framförallt i Stockholmsområdet.

"Generellt finns en oro för utvecklingen på bostadsmarknaden och företagen inom byggsektorn planerar nu för hur de ska agera om efterfrågan på nyproducerade bostäder inte stärks den närmaste tiden", skriver Riksbanken.

Handels- och tjänsteföretagen möter köpstarka hushåll, men trots det gör de en mer pessimistisk bedömning av konjunkturläget.

De lyfter riskerna med fallande bostadspriser och framtida räntehöjningar som kan utlösa en nedgång i den inhemska konjunkturen och det finns en oro för vad som kan hända om konsumenternas förtroende för ekonomin viker ned.

Den senaste tidens kronförsvagning ökar inköpskostnaderna för importerade varor och tjänster, vilket sätter tryck på företagen inom handeln att ändå höja sina priser.

Dagligvaruhandeln har inte varit lika påverkad av utvecklingen och har haft utrymme att höja priserna. Där menar företagen också att en fortsatt svag krona kommer innebära högre försäljningspriser framöver.

Även bygg- och fastighetssektorn har en mer försiktig syn på konjunkturutvecklingen. Efterfrågan på infrastrukturprojekt, offentligt och kommersiellt byggande är fortsatt stark, men efterfrågan på bostäder har klart mattats av.

Riskerna för att bostadsmarknaden ska försvagas bedöms ha ökat i samband med till exempel det nya amorteringskravet.

Att banker i vissa fall kräver att den gamla bostaden ska vara såld innan nya bostadslån beviljas kombinerat med den rapporteringen i massmedia bedöms ha bidragit till att dämpa utvecklingen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom