Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbanken höjer räntan

2018-12-20 09:33
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Riksbanken höjer reporäntan från -0,50 procent till -0,25 procent.

Banken flaggar samtidigt för att ytterligare en höjning kommer att ske andra halvåret 2019.

Enligt SME Direkts enkät väntade fyra av tolv tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle höja reporäntan till -0,25 procent medan åtta räknade med att reporäntan skulle lämnas oförändrad på -0,50 procent.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 10 februari 2016, då den sänktes med 0,15 procentenheter till -0,50 procent.

Direktionen var oenig om räntebeslutet. Per Jansson reserverade sig mot beslutet att höja reporäntan och ställde sig inte heller bakom räntebanan i den penningpolitiska rapporten.

Jansson hänvisade till den stora osäkerheten som fortsätter att finnas kring styrkan i den mer varaktiga inflationstakten och ser mot den bakgrunden inget behov att höja räntan i dagsläget.

Han ville avvakta ytterligare information och gå försiktigt fram med oförändrad ränta under ännu en tid

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom