Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbanken: Hushållens skuldberg en risk för ekonomin

2017-11-21 10:51
Foto: Johan Jeppsson / IBL Bildbyrå

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör den största risken för svensk ekonomi. Det skriver Karl Blom och Peter van Santen, verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet, i en ekonomisk kommentar.

Hushållens skuldsättning har ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Att hushållen finansierar sitt bostadsägande genom stora bolån med rörliga räntor gör dem sårbara för exempelvis sjunkande bostadspriser och stigande räntor.

Författarna noterar bland annat att hushållens skuldsättning fortsätter att öka snabbare än inkomsterna. Den genomsnittliga skuldkvoten ökade från 326 procent i september 2016 till 338 procent i september 2017.

Fler hushåll har samtidigt höga skulder i relation till deras inkomster. Under 2017 hade 260.000 hushåll en skuldkvot över 600 procent. Det är en ökning med 27.000 hushåll jämfört med 2016. Skuldkvoterna ökar för alla inkomst- och åldersgrupper.

Andelen hushåll som amorterar ökar däremot. 59 procent av hushållen med bolån har minskat sin bolåneskuld mellan 2016 och 2017, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan tidigare mätningar.

Artikeln baseras på de data som Riksbanken började samla in 2013, om kreditinformation om samtliga låntagare från de åtta största bankerna i Sverige. Genom dessa data har Riksbanken kunnat studera hur skuldsättningen har förändrats över tid. Det har också gått att studera hur den varierar mellan olika inkomst- och åldersgrupper samt mellan olika regioner.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom