Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

2018-02-14 09:35

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,50 procent.

Enligt SME Direkts enkät väntade samtliga av tio tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad på -0,50 procent.

Riksbanken ändrade senast reporäntan vid det penningpolitiska mötet den 10 februari 2016, då den sänktes med 0,15 procentenheter till -0,50 procent.

Direktionen var oenig om räntebeslutet. Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet om oförändrad reporänta och mot räntebanan. Han förordade en höjning till -0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom