Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbanken lämnar räntebanan oförändrad

2018-02-14 09:45
Stefan Ingves. Foto: IBL

Riksbanken indikerar att första höjningen av reporäntan sker under andra halvåret i år.

Det framgår av Riksbankens nya prognos.

"Prognosen för reporäntan är oförändrad sedan december och indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds under andra halvåret i år", skriver Riksbanken.

Tidigare har Riksbanken talat om en första höjning från "mitten av 2018".

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade sig samtliga tio bedömare att räntebanan skulle lämnas oförändrad, även om några flaggade för en viss sannolikhet för en liten nedjustering.

Riksbanken konstaterar att tidpunkten närmar sig för när det är lämpligt att börja höja räntan i långsam takt, men det är viktigt att inte höja räntan för tidigt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom