Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbanken: Penningpolitikens handlingsutrymme minskar

2019-05-27 11:13
Foto: Johan Jeppsson / IBL Bildbyrå

Det låga globala ränteläget har minskat penningpolitikens möjligheter att stimulera ekonomin, men det kan samtidigt ha ökat handlingsutrymmet för finanspolitiken. Det skriver Björn Lagerwall, verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik, i en ekonomisk kommentar på måndagen.

"I och med detta har samspelet mellan penning- och finanspolitiken också kommit upp på agendan, inte minst när det gäller hur en framtida konjunkturnedgång ska kunna hanteras", skriver han.

Björn Lagerwall noterar att synen på ramverket för stabiliseringspolitiken delvis har ändrats i Sverige och flera andra länder efter finanskrisen. Tidigare var bedömningen att penningpolitiken skulle spela huvudrollen för att dämpa svängningarna i ekonomin, medan finanspolitiken skulle ha en mer passiv roll.

Baserat på de senaste årens forskning och diskussion ser Björn Lagerwall två huvudsakliga orsaker till den ändrade synen:

1, Det globala ränteläget har fallit under en längre tid. Det har minskat penningpolitikens handlingsutrymme, samtidigt som det kan ha ökat utrymmet för finanspolitiken att stimulera ekonomin, utan att äventyra hållbarheten i de offentliga finanserna.

2, Nya empiriska studier tyder på att hushållens konsumtion kan påverkas i betydande utsträckning även av tillfälliga finanspolitiska åtgärder - en effekt som kan vara större än man tidigare trott.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom