Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbanken spår måttlig löneökning

2017-07-04 10:14
Foto: Johan Jeppsson / IBL Bildbyrå

Löneavtalen som tecknats under våren har hittills följt industriavtalets märke med en kostnadsram på 6,5 procent. Preliminära utfall i konjunkturlönestatistiken har varit låga och Riksbanken sänker därför åter prognosen för lönerna i hela ekonomin i år och nästa år.

Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapport som presenterades på tisdagen.

"De centrala avtalen är en indikation på att löneökningstakten kommer att bli dämpad de närmaste åren, i relation till den starka inhemska konjunkturen", skriver Riksbanken.

Riksbanken spår nu löneökningar på 2,7 procent i år, 3,0 procent nästa år och 3,2 procent 2019.

I april spådde Riksbanken löneökningar på 2,8 procent i år, 3,1 procent nästa år och 3,2 procent 2019.

Riksbanken bedömer sammantaget att den svenska löneutvecklingen de kommande åren kommer att bli måttlig i förhållande till det starka inhemska konjunkturläget. Bidragande orsaker är bland annat en förhållandevis svag produktivitetstillväxt tillsammans med en dämpad löneökningstakt i omvärlden.

Ytterligare faktorer som kan påverka löneökningstakten är strukturella förändringar på arbetsmarknaden samt att löne- och inflationsförväntningarna kan ha anpassats till den långa perioden med låg inflation.

"Riksbanken har tagit intryck av de faktorer som diskuteras i denna fördjupning och huvudscenariot för löneutvecklingen ligger därför i det lägre spannet av modellprognoserna", skriver myndigheten och tillägger att det är möjligt att effekterna av dessa faktorer är ännu större.

"Samtidigt talar historiska samband med konjunkturläget för en starkare löneutveckling än i Riksbankens prognos de kommande åren. Det finns således både uppåt- och nedåtrisker i prognosen", konkluderar Riksbanken.

Såväl i omvärlden som i Sverige pågår en diskussion om huruvida sambandet mellan löneutveckling och konjunkturläge har försvagats eftersom lönerna stiger långsamt trots att konjunkturen har stärkts, noterar myndigheten.

Svårigheterna för företagen att få tag på rätt kompetens väntas sätta avtryck i lokala löneavtal och löneglidning. Riksbanken bedömer därför att löner utöver centrala avtal kommer öka snabbare under kommande åren.

Enligt Riksbankens företagsundersökningar tror också en ökande andel företag att löneglidningen kommer vara högre kommande tolvmånadersperioden än under den senaste.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom