Riksbanken vill se lag om kontanttvång

2016-03-16 10:15 Affärsvärlden SIX
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: All over press

Riksbanken anser att det vore ett alternativ att införa en lagstadgad skyldighet för banker att tillhandahålla kontanttjänster i samklang med deras kunders behov och förväntningar.

"Det skulle innebära att en bank inte ska kunna dra ner på sitt utbud av kontanttjänster snabbare än vad efterfrågan minskar. Syftet med en sådan bestämmelse är att tydliggöra att bankerna har ett ansvar för sina kunder och därmed måste väga in kundernas behov när de beslutar om sitt serviceutbud", skriver riksbankschef Stefan Ingves på Dagens Nyheters debattsida.

Rätt utformad kan lagstiftningen också bli en motor för att stimulera fram nya samarbeten och lösningar även på kontantområdet, argumenterar Stefan Ingves.

Han uppger att antalet bankkontor som hanterar kontanter har halverats på bara fem år. Under samma tid har 154 bankkontor stängts.

"Många privatpersoner, mindre företag och föreningar upplever att det är svårt att ta ut kontanter. Ännu svårare tycks det vara att sätta in kontanter", enligt riksbankschefen.

Ingves anser att man självklart inte ska bortse från fördelarna med nya elektroniska betalningsformer som successivt ersätter kontanterna. Han menar dock att kontanter fortfarande behövs och att elektroniska betaltjänster inte kan ersätta kontanter i alla situationer.

"Det kan handla om grupper som inte klarar av att använda elektroniska betaltjänster eller så kan det handla om att elektroniska betaltjänster inte är tillgängliga på en viss plats eller vid en viss tidpunkt exempelvis till följd av tekniska begränsningar", uppger han.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom