Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbankens julklapp

2008-12-04 08:26

(Uppdaterad) Riksbanken, med chefen Stefan Ingves, sänker reporäntan med 1,75 procentenheter. Några nya sänkningar är inte att vänta.

Riksbanken sänker sin styrränta, reporäntan, med 1,75 procentenheter till 2,0 procent enligt ett besked som banken lämnade på torsdagsmorgonen.

Storleksordningen på räntesänkningen var större än väntat.

Analytiker och aktörer hade allmänt räknat med en sänkning av reporäntan på mellan 1,0 och 1,5 procentenheter.

Riksbanken sänker reporäntan med 1,75 procentenheter till 2 procent. Det är mer än en halvering på två månader. Men nu är det slut på sänkningarna, signalerar banken.

Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan med 1,75 procentenheter till 2 procent. Reporäntan bedöms ligga kvar på denna nivå under det kommande året. En kraftig sänkning av räntan och räntebanan är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på 2 procent, skriver Riksbanken på sin hemsida.

Enligt banken har det sedan i oktober har skett en oväntat snabb och tydlig försämring av konjunkturen. Den bedöms fortsätta att försvagas även framöver. Flera konjunkturindikatorer ligger på historiskt låga nivåer. Samtidigt består krisen på de finansiella marknaderna trots att kraftfulla åtgärder vidtagits runt om i världen. Den finansiella krisen har lett till att det är både svårt och dyrt för företag och hushåll att låna pengar. Den svaga ekonomiska utvecklingen globalt har lett till att oljepriset och andra råvarupriser har fortsatt att falla och har medfört ett lägre kostnadstryck.

För att motverka att den ekonomiska utvecklingen blir alltför svag och inflationen för låg behövs en betydligt lägre reporänta och räntebana. Att räntan behöver sänkas mycket beror även på att penningpolitiken under senare tid inte haft lika stort genomslag som den brukar ha. Riksbankens direktion har därför beslutat att sänka reporäntan med 1,75 procentenheter till 2 procent. Därefter kan reporäntan vara i princip oförändrad under det kommande året.

Tidigare låg räntan på 3,75 procent. Den har sedan i oktober sänkts i två steg. Räntetoppen nåddes i september med nivån 4,75 procent.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom