Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbankens nya krispaket

2008-10-02 12:13

(Uppdaterad) Riksbanken tvingas öka likviditeten på marknaden för långfristiga krediter. I ett första steg ökas utlåningen med 60 miljarder kronor.

Riksbanken har beslutat att inrätta en lånemöjlighet i svenska kronor för att öka tillgången på krediter med längre löptider. I en första auktion lånas 60 miljarder kronor ut.

Det framgår av ett pressmeddelande från Riksbanken på torsdagen.

Den första auktionen kommer att hållas måndagen den 6 oktober och ytterligare en auktion kommer att hållas den 27 oktober.

Riksbankschefen Stefan Ingves motiverar beslutet med att den internationella oron nu påverkar finansmarknaderna i Sverige tydligt. Han håller fast vid tidigare besked om att svenska banker har gott om kapital och låga kreditförluster men konstaterar att marknaderna för långfristiga krediter fungerar allt sämre.

- Fortsätter den här utvecklingen riskerar den att få negativa effekter på kreditförsörjningen för banker, företag och hushåll i Sverige, sade han.

Han tillägger att om situationen skulle förvärras så har Riksbanken och andra myndigheter "god beredskap att hantera problemen".

Enligt Riksbanken har det den senaste tiden blivit allt svårare att få långfristiga lån på de finansiella marknaderna både internationellt och i Sverige.

- Den internationella finansiella oron påverkar nu finansmarknaderna i Sverige, svenska banker och andra finansiella aktörer tydligt. Svenska banker har gott om kapital och låga kreditförluster men marknaderna för långfristiga krediter fungerar allt sämre. Fortsätter den här utvecklingen riskerar den att få negativa effekter på kreditförsörjningen för banker, företag och hushåll i Sverige. Riksbanken vidtar nu löpande åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen. Skulle situationen förvärras har Riksbanken och andra myndigheter god beredskap att hantera problemen, säger riksbankschef Stefan Ingves i en kommentar till beslutet.

Riksbanken menar att en allt större del av de svenska bankernas finansiering sker på mycket korta löptider. I den mån det överhuvudtaget går att få finansiering på längre löptider är det mycket kostsamt. Svårigheterna för bankerna att få finansiering försvårar kreditförsörjningen för företag och hushåll. Beslutet idag innebär att tillgången på krediter med längre löptider ökar.

En första auktion för tremånaderslån kommer att hållas måndag den 6 oktober med ett annonserat belopp om 60 miljarder kronor. Ytterligare en auktion kommer att hållas den 27 oktober.

Riksbanken håller en presskonferens under torsdagen klockan 14.00.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom