Riksbankens nya räntebana

2011-09-07 08:48 Affärsvärlden Redaktionen

Stefan Ingves och company har ändrat räntebanan. Så ser den nya ränteprognosen ut.

Riksbanken beslutade på tisdagen att lämna styrräntan oförändrad på 2,00 procent.

Det framgår av Riksbankens penningpolitiska uppföljning som publicerades på onsdagen.

Riksbanken justerar ned prognosen för reporäntan i förhållande till prognosen i juli.

"Eftersom inbromsningen i svensk ekonomi nu beräknas bli mer uttalad bedömer Riksbankens direktion att det är lämpligt att nu lämna reporäntan oförändrad på 2 procent och skjuta fortsatta höjningar något framåt i tiden. Med en lägre reporäntebana stabiliseras inflationen successivt runt målet på 2 procent och resursutnyttjandet kring en normal nivå", skriver Riksbanken.

Uppdaterade tillväxt- och inflationsprognoser samt ny räntebana, underlag för Riksbankens penningpolitiska beslut den 6 september.

(Noteringar inom parentes avser Riksbankens bedömning i den penningpolitiska rapporten i juli).

Reporänteprognos, procent, kvartalsgenomsnitt:

  3kv 4kv 11 3kv 12 3kv 13 3kv 14    
Reporänta 2,0 (2,0) 2,1 (2,3 2,4 (2,9) 3,0 (3,4) 3,6 (3,8)    

Inflationsprognos, helår:

  2011 2012 2013
KPI 3,0 (3,1) 2,1 (2,7) 2,6 (2,8)
KPIF 1,5 (1,6) 1,5 (1,7) 2,0 (2,1)

BNP-prognos:

  2011 2012 2013
BNP 4,5 (4,4) 1,7 (2,2) 2,4 (2,5)

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet