Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksbankens nya räntebesked

2014-04-09 08:52

Idag gav Riksbanken besked om den nya reporäntan.

Riksbanken beslutade vid sitt senaste penningpolitiska möte, tisdagen den 8 april, att lämna reporäntan oförändrad vid 0,75 procent.

"Penningpolitiken har sedan en tid tillbaka handlat om att väga hur låg räntan behöver vara för att inflationen ska närma sig målet tillräckligt snabbt mot de ökade risker förknippade med hushållens höga skuldsättning som en låg ränta kan medföra. Konjunkturen stärks nu tydligt och hushållens skulder som andel av disponibel inkomst bedöms öka mer än i föregående prognos. Samtidigt har inflationen blivit något lägre än förväntat. Utmaningen i denna avvägning har därmed förstärkts", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Enligt SIX News enkät räknade 12 av 13 ekonomer och analytiker med att räntan skulle lämnas oförändrad vid 0,75 procent.

Eftersom den låga inflationen gör att penningpolitiken i mindre utsträckning kan användas för att hantera riskerna med hushållens skuldsättning behöver andra politikområden bidra mer. Det är därför viktigt att det nu konkretiseras vilka åtgärder som kan vidtas under 2014 och därefter, fortsätter Riksbanken.

Riksbanken sänker reporäntebanan, enligt beslutet vid det penningpolitiska mötet den 8 april.

Det meddelar Riksbanken på onsdagen.

Enligt SIX Market Estimates sammanställning räknade 6 av 11 analytiker med en sänkning av räntebanan.

"Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå i ungefär ett år. Först när inflationen tagit fart är det lämpligt att börja höja räntan. Reporäntebanan är något nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning i närtid, jämfört med bedömningen i februari", skriver Riksbanken.

Enligt reporäntebanan förväntar sig Riksbanken att styrräntan ligger vid 0,75 procent i genomsnitt under det första kvartalet 2014 (0,75 procent var bedömningen vid föregående möte).

Prognosen för det andra kvartalet 2014 ligger vid 0,75 procent (0,72 procent) och prognosen för det första kvartalet 2015 uppgår till 0,73 procent (0,89 procent). Prognosen för det första kvartalet 2016 ligger på 1,95 procent (2,10) och prognosen för det första kvartalet 2017 på 2,65 procent (2,71).

I årsgenomsnitt förväntar Riksbanken att reporäntan uppgår till 0,7 procent för 2014 (0,7). För 2015 väntas årsgenomsnittet bli 1,1 procent (1,4) och för 2016 väntas det bli 2,3 procent (2,4).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom