Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Riksgälden förkastar regeringens bankskatt

2017-02-14 11:52
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör. Foto: Jörgen Appelgren

Riksgälden går emot utredningsförslaget om finansskatt, även kallad bankskatt.

Myndigheten menar att utredningens förslag om en finansiell verksamhetsskatt baserad på företagens lönekostnader, inte på ett tillfredsställande sätt löser den problematik som skatten avser att lösa, nämligen konsekvenserna av att finansiella tjänster är undantagna från mervärdesskatt.

"Därtill saknas en samlad konsekvensanalys av förslaget. Utredningens förslag som det är utformat bör därför inte genomföras", skriver Riksgälden i sitt remissvar.

Myndigheten pekar på att övervältringsprofilen på löneskatter är annorlunda jämfört med mervärdesskatter. Medan mervärdesskatter generellt antas övervältras på priset till slutkonsumenterna kan löneskatter även övervältras på löner och vinster.

"Den annorlunda övervältringen gör att en löneskatt får andra effekter i ekonomin jämfört med en mervärdesskatt", resonerar Riksgälden.

Även om huvuddelen av den finansiella verksamhetsskatten skulle övervältras på priserna finns det även skäl att tro att en del av skatten kommer att övervältras på de anställdas löner och företagens kostnader.

"I den utsträckning övervältringen sker på löner och kostnader riskerar det att leda till en minskad sysselsättning i produktionen av finansiella tjänster", skriver Riksgälden.

Den högre kostnadsstrukturen ökar bankernas incitament att flytta produktion utomlands och försämrar bankernas konkurrenskraft gentemot finansiella företag i andra länder, enligt myndigheten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom