Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Riksgälden spår underskott i statens betalningar

2017-06-20 09:55
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör. Foto: Jörgen Appelgren

Riksgälden spår att statens betalningar kommer att visa ett underskott på 17 miljarder kronor 2017 och ett överskott på 124 miljarder kronor för 2018.

Det skriver Riksgäldskontoret i ett pressmeddelande på tisdagen.

I sin senaste prognos i februari räknade Riksgälden med att statens betalningar skulle visa ett underskott på 20 miljarder kronor under 2017 och ett överskott på 17 miljarder kronor 2018.

Skillnaden beror i huvudsak på att Riksgälden antar att det lån som har tagits upp åt Riksbanken för att stärka valutareserven börjar betalas tillbaka.

"Vi antar att regeringens förslag om att dra ner valutareserven kommer att bli verklighet och då får vi ett stort budgetöverskott och en minskad statsskuld nästa år", säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

När upplåningen i utländsk valuta för Riksbankens räkning upphör 2018 planerar Riksgälden i stället att emittera obligationer i utländsk valuta för motsvarande 17 miljarder för egen räkning för att ha kvar närvaro på den internationella kapitalmarknaden.

För att skapa utrymme för detta drar Riksgälden samtidigt ned upplåningen i statsskuldsväxlar. Utbudet per auktion minskar från i snitt 10 miljarder till 7,5 miljarder från slutet av februari 2018.

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer uppgår till 52 miljarder kronor 2017 och 50 miljarder kronor 2018. I februari antogs 52 miljarder 2017 och 50 miljarder 2018.

Upplåningen i statsskuldväxlar beräknas bli 110 miljarder 2017 och 60 miljarder 2018 (110 miljarder 2017 och 80 miljarder 2018 i februariprognosen).

Upplåningen i realobligationer beräknas bli 13 miljarder 2017 och 13 miljarder 2018 (13 miljarder kronor såväl 2017 som 2018 i februariprognosen).

Upplåningen i obligationer i utländsk valuta beräknas uppgå till 68 miljarder 2017 och 17 miljarder 2018, inklusive i vidareutlåning till Riksbanken (68 respektive 105 miljarder 2017 och 2018 i februari).

Prognosen baseras på att tillväxten i BNP blir 2,3 procent i år och 2,1 procent nästa år. I februari var BNP-prognoserna 2,3 procent i år och 1,9 nästa år.

Statsskulden beräknas uppgå till 1.354 miljarder kronor i slutet av 2017 och 1.217 miljarder kronor 2018. Det motsvarar 30 respektive 26 procent av BNP i slutet av 2017 och 2018.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom