Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Riktigt lockande värdering”

2018-12-12 18:00
Catrin Jansson förvaltar Enter Småbolagsfond.

Catrin Jansson förvaltar Enter Småbolagsfond. För Affärsvärlden berättar hon om varför hon köper bolag utan utdelning och potentialen i hälsovårdsprodukter för djur.

Fondens största innehav är Balder med en portföljvikt om 5 procent – vad tror du om Balder om fem år?

– Jag har följt Balder länge och tog som analytiker upp bevakning när aktien kostade 25 kronor. Sedan dess har vd:n Erik Selin överbevisat marknaden många gånger om. Jag gillar att de inte delar ut pengar utan fokuserar på tillväxt. Det passar fondens profil och aktien har varit ett stort innehav sedan start. Jag uppskattar också den låga risken givet portföljen av bostäder, med indexerad hyra och extremt låg vakansrisk.

– I dag har Balder blivit ganska stort, vilket sticker ut i fonden som annars investerar i mindre bolag. Det som lockar framåt är bland annat att Balder lägger krut på att utveckla de byggrätter som är bokförda till väldigt låga värden i balansräkningen, något som både ger en omvärdering av tillgångarna och bra kassaflöden när projekten realiseras. Det är lite av en ny fas för Balder. Vinsttillväxten sticker ut i sektorn och jag tror att de kan leverera 10–15 procent per år. Aktien handlas med rabatt mot substans i dag, så om den gör samma resa har vi aktien på 400–500 kronor om fem år, nära en fördubbling. Men mycket kan hända på vägen.

Fondens näst största innehav är Swedencare som säljer hälsovårdsprodukter till djur. Vad är caset där?

– Trots sin ringa storlek har Swedencare närvaro i över 50 länder. De är starka inom premiumsegmentet, främst inom munhygien för hundar. Det är ett litet, snabbväxande bolag men med en unik produkt, bra lönsamhet och starka finanser. De har utsikter att växa över 40 procent per år i närtid och därtill är förvärv högst troligt. Själva motorn för tillväxten är humaniseringen av husdjur, där vi alltmer ser dem som en familjemedlem. Swedencare har en nätt organisation och smart distribution, så modellen är väldigt skalbar. Håkan Lagerberg är också en driven vd med sann entreprenörsanda och är dessutom själv storägare.

I slutet av september klev ni ur Thule – varför då?

– Det är ett superfint bolag med produkter i toppklass. Aktien var med sedan fondens start och har gått väldigt bra i takt med god finansiell utveckling och höjda mål. Nu är Thule i en fas med lite lägre tillväxt och marginalpress. Givet rätt saftig värdering bedömde jag att det var läge att sälja och investera någon annanstans.

Kursutvecklingen i handelsföretaget Bufab har inte varit särskilt bra i år – hur har ni resonerat där?

– Det Bufab gör är i princip att köpa och sälja skruvar och muttrar, så kallade C-parts. Det låter kanske osofistikerat, men värdet ligger i att kunderna, som är stora industribolag, får precis det de behöver vid rätt tillfälle. Det är en logistisk utmaning där Bufab håller världsklass. Även om bolaget på kort sikt haft viss utmaning av valuta och råmaterialpriser så är erbjudandet starkt och skapar betydande värde för kunderna. Bufab har bra tillväxt, har tagit marknadsandelar i flera år och är duktiga på att göra förvärv. Efter att aktien pressats i den allmänna turbulensen har den en riktigt lockande värdering.

I maj köpte Midsona ett tyskt bolag inom ekologiska livsmedel, tror du på fler förvärv framöver?

– Ja, Midsona har ett tydligt mål att göra förvärv och bli en ledande aktör i Europa. Det är en väldigt fragmenterad marknad med gott om förvärvsobjekt, liknande den nordiska marknaden för ett antal år sedan. Bolaget är bevisat skickligt på att integrera förvärv och skapa synergier. Genom tyska Davert har bolaget skapat en plattform i Europa som öppnar upp för fortsatta förvärv. Vi ser också att synergier bör visa sig under 2019. Precis som många andra innehav i fonden är Midsona ett bolag med tydliga strukturella drivkrafter och affärsmodeller som bör stå sig starka oavsett konjunktur.

Catrin Jansson

Förvaltar: Enter Småbolagsfond.

Förvaltat kapital: Cirka 250 miljoner kronor.

Utveckling: +4,9 procent i år och +44 procent sedan starten i september 2015.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom