Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ripasso Energy vill noteras på reglerad marknad

2018-08-14 07:21

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy, som i dag handlas på NGM, har ombetts inkomma med detaljerat förslag för installationer av 72 stycken PWR BLOK 400-F på två produktionsanläggningar för ferrokrom i Sydafrika.

Det var i vintras som Ripasso tecknade avtal med den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak South Africa om försäljning av sju stycken PWR BLOK 400-F. Under sommaren har bolaget ombetts att inkomma med ett detaljerat förslag för installationer på två större produktionsanläggningar för ytterligare en annan ferrokromproducent i Sydafrika. Totalt omfattar detta 72 stycken PWR BLOK till ett värde av 36 miljoner euro.

Bolaget har även inlett marknadsföring av PWR BLOK för användning av syntetgas och lågkvalitativ LPG i Sydafrika.

"Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att förbereda bolaget för notering på en reglerad marknad under 2019", heter det i ett pressmeddelande.

Val av marknadsplats kommer göras under första halvåret 2019 och avsikten är att notering ska kunna ske under det tredje kvartalet 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom