Rocket Internet tiofaldigade förlusten

2016-11-30 08:45 Direkt Affärsvärlden
Kinneviks storägare Cristina Stenbeck och Rocket Internets medgrundare Oliver Samwer. Foto: All over press

Kinnevik-delägda Rocket Internets nettoförlust uppgick till 642 miljoner euro under januari - september i år, mot en förlust på 60 miljoner under motsvarande period i fjol. Det framgår av det tyska startup- och investeringsbolagets niomånadersrapport.

Omsättningen minskade till 40 från 112 miljoner dollar under samma period, en minskning bolaget betecknar som väsentlig och förklarar med "dekonsolidering, avyttringar och avveckling av fullt konsoliderade dotterbolag".

I ett pressmeddelande, rubricerat "Utvalda företags intäkter stiger och fortsätter minska förluster på vägen mot lönsamhet", sammanfattar Rocket Internet rapporten i två punkter: de aggregerade intäkterna för utvalda företag steg med 30,6 procent till 1,58 miljarder euro under perioden, och rörelsemarginalen för dessa, före av- och nedskrivningar, förbättrades till minus 17,5 procent från minus 34,4 procent under samma period.

Rocket Internet uppges vara fortsatt välfinansierat, med en tillgänglig kassa på 1,6 miljarder euro i Rocket Internet och ytterligare 1,1 miljarder i innehavsbolagen i slutet av oktober.

Bland väsentliga händelser efter september månads utgång nämner Rocket Internet att bolaget tog in nytt kapital den 4 oktober vilket höjde fonden Rocket Internet Capital Partners åtaganden med 127 miljoner dollar till 869 miljoner dollar.

Vidare nämns att Rocket Internet-aktien sedan 14 oktober ingår i SDAX-indexet, och att det innehavsbolaget Foodpanda den 3 november aviserade att dess ryska verksamhet såldes till det ryska internetbolaget Mail.Ru för 100 miljoner dollar.

Kinnevik äger 13 procent av Rocket Internet, som på Kinneviks hemsida beskrivs som "en global internetplattform som startar och utvecklar bolag inom e-handel och andra konsumentinriktade onlineverksamheter".

Innehavet var värt 4 miljarder kronor den 30 september.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom