Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Röda siffror för Drillcon

2016-02-19 07:34

Drillcon, som utför borrning inom gruv- och anläggningsindustrin, redovisar ett resultat efter finansiella poster på -11 miljoner kronor (7,4) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev -11 miljoner kronor (6,9). Nettoresultat uppgick till -13 miljoner kronor (5,2) eller -0,29 kronor per aktie (0,12).

Nettoomsättningen var 63 miljoner kronor (73).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,45 kronor per aktie för 2015 (0,50).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom