Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Röda siffror för Intellecta

2015-02-20 07:29

Intellecta redovisar en förlust efter finansnetto för fjolårets fjärde kvartal.

Intellecta redovisar ett resultat efter finansnetto på -2,0 miljoner kronor (0) för det fjärde kvartalet 2014.

Omställningskostnader för sammanslagning av de danska verksamheterna belastar resultatet med 6,3 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-0,6).

Nettoresultatet uppgick till -2,9 miljoner kronor (2,3).

Resultatet per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,05 kronor per aktie efter utspädning (0,40).

Nettoomsättningen uppgick till 108 miljoner kronor (92).

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,75 kronor per aktie (0,65 + 6,00 extra).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom