Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Röda siffror för SSM

2019-11-19 07:58
West Side Solna Foto: SSM

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett rörelseresultat på -17,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-0,4), rensat för omvärderingar och andra poster av engångskaraktär, vilket är i linje med de preliminära uppgifter som bolaget nyligen meddelade.

En översyn som SSM har genomfört har lett till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och fodringar på samriskbolag motsvarande -313 miljoner kronor. Inklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till -378 miljoner (-0,4), även det i linje med det preliminära beskedet.

Nettoomsättning i egen regi ökade till 141 miljoner kronor (47,3). Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 miljoner kronor (132).

Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt, vilket också meddelades nyligen inför bolagets kapitalmarknadsträff den 12 november.

Vidare upprepar SSM att bolaget utvärderar flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där både ökning av eget kapital och refinansiering av lån diskuteras.

"Förhandlingar med ett kollektiv av större obligationsinnehavare kring en villkorsändring och förlängning av dagens obligation är en del av detta. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020", skriver SSM och det är samma formulering som i förra veckan.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom