Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rörelseförlusten ökar i Lightlab

2018-02-15 07:45

First North-bolaget Lightlab, som utvecklar ljus med fokus på UV-rening, redovisade en rörelseförlust på 4,5 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017, vilket var en försämring jämfört med -3,7 miljoner som var utfallet i motsvarande period året innan.

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till -2,2 miljoner kronor (-1,7).

Omsättningen under kvartalet blev 5.000 kronor (0).

"Bolagets verksamhet har under andra halvan av 2017 och inledningen av 2018 utvecklats positivt och har dominerats av aktiviteter kopplade till provserieleveranser och utvärderingsprojekt av våra UV-chip samt av aktiviteter för att stödja Arklite i deras etablering av en volymproduktionslina för UV-rörlampor baserade på Lightlabs teknik", skriver vd Johan Tingsborg.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom