Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rörelsemarginalen växer i Sectra

2018-03-12 08:06

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 35,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (35). Resultatet per aktie uppgick till 0:92 kronor (0:92).

Nettoomsättningen uppgick till 300 miljoner kronor (294). Justerat för valutakursförändringar var det en ökning med 4,7 procent. Orderingången var 338 miljoner kronor (303), en ökning med 11,6 procent.

Rörelseresultatet blev 51,3 miljoner kronor (47,1) och rörelsemarginalen var 17,1 procent (16).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom