Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rottneros vinst lyfter

2019-04-24 08:04
Vallviks bruk. Foto: Rottneros

Massaproducenten Rottneros rapporterade på onsdagen ett rekordresultat för det första kvartalet 2019.

"Vi får bra betalt för våra produkter och en svag svensk krona hjälper till att dämpa den prispress som råder på marknaden. Ett synnerligen starkt resultat och bra kassaflöde stärker vår balansräkning ytterligare, och förstärker vår motståndskraft mot eventuella oroligheter i den globala ekonomin", kommenterar vd Lennart Eberleh i delårsrapporten.

Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 108 miljoner kronor för det första kvartalet (57) och en nettoomsättning om 630 miljoner kronor (537). Rörelseresultatet blev 141 miljoner kronor (78) och kassaflödet från den löpande verksamheten summerades till 147 miljoner kronor (14).

Det första kvartalet har dock inte varit fritt från problem, då brister i kvaliteten på vedråvaran orsakat störningar i produktionen framför allt vid Vallviks bruk.

Rottneros angriper problemet både genom att arbeta med leverantörerna för att säkerställa kvaliteten och genom att göra sina egna anläggningar mindre känsliga för eventuella brister i råvaran, uppger Lennart Eberleh.

"På det stora hela är virkesflödet gott och vinterns störningar har endast marginellt påverkat produktionsvolymen. Råvarukostnaden har i takt med hög efterfrågan inom hela den svenska skogsindustrin stigit under 2018, men prisökningarna har klingat av vilket är gynnsamt för vår verksamhet", konstaterar vd:n vidare.

Marknaden i dagsläget beskriver Rottneros som att efterfrågan och prisnivåer är fortsatt god, även om priserna sjunkit sedan toppnivåerna. Positiva tecken går att skönja:

"Vi kan även se en stabilisering i Asien efter en längre tids nedgång. Vi ser med försiktig optimism att stabiliseringen ska följas av att efterfrågan kommer igång igen i Asien, vilket är positivt för prisutvecklingen i Europa och Nordamerika", resonerar Lennart Eberleh.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom