Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Ryktena är rena fantasier"

2008-09-25 06:02

Swedbanks ordförande Carl Eric Stålberg riktar kritik mot spekulanter på marknaden som han menar sprider krisrykten om banken.

Swedbanks styrelseordförande Carl Eric Stålberg anser att Swedbank är utsatt för ryktesspridning och att bakgrunden till de många uppgifter som cirkulerar är den spekulation han anser att bankens aktie blivit utsatt för.

- Man kan väl säga så mycket som att det är friska spekulationer när det gäller Swedbank, både i aktien och i ryktesfloran, och det mesta av det där saknar grund, säger Carl Eric Stålberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Betyder det att det finns vissa saker i dessa rykten som det finns skäl att ta fasta på?
- Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det också är beklagligt när man spekulerar i att kunderna lämnar banken. Faktum är att vi har betydligt fler kunder som öppnar än stänger konton och har positivt inflöde i banken. Per idag i september har vi öppnat 35.000 nya kundkonton mot 28.000 hela september ifjol och bara igår var nettoinflödet på nya konton 1.600. Så det här med att människor flyr banken och tar ut pengar är en fullständigt felaktig bild, säger Carl Eric Stålberg.

Vad tror du att syftet är med den här ryktesspridningen som du kallar det?
- Jag vet inte, jag har svårt att förstå den riktigt och kan bara dementera allt vad som sägs, det är felaktigt. Jag vet inte om det har sin grund i den spekulation som vi alla vet pågår på aktiemarknaden och den blankningsvolym som ligger i banken och om det är några av dem som spär på den ryktesfloran och några andra som tar upp den och liksom vill spinna på det här krisscenariot som inte finns. Men jag kan inte svara på det, jag vet inte vad grunden är, säger Carl Eric Stålberg.

Vet du om ni har blivit utsatta för blankning?
- Ja, det har ju framgått av statistik att vi är utsatta för blankning, så är det ju, säger Carl Eric Stålberg.

Tror du att ryktesspridningen som sådan kan ha att göra med den spekulation som ni varit utsatta för?
- Ja, jag tror det. Eller så är det dubbla spår med en blankningsspekulationen som triggar andra att spekulera vidare och försöka skapa en situation som vi inte upplever i verkligheten existerar. Jag anser att det faktiskt är farligt att hålla på med sådana felaktiga och osanna uppgifter. Det är klart att det går att hitta en enskild person på gatan som tagit ut pengar men att göra det till en sorts verklighet att det ser ut så i hela banken kan jag helt dementera, det är helt felaktigt, säger Carl Eric Stålberg.

Kan man säga att det finns någon form av kris i Swedbank?
- Absolut inte, absolut inte. Vi har en god likviditet. Vi har en något högre kostnad på obligationssidan, det vet vi alla om, men vi har inga problem med det. Annars har nordiska banker det snarast bättre än de internationella bankerna just nu. Alla spekulationer om att Riksbankens och Riksgäldens åtgärder att försöka förbättra likviditeten i samhället skulle vara specialdestinerat för oss är fullständiga fantasier och har också dementerats av företrädare för Riksbanken och Riksgälden tidigare, säger Carl Eric Stålberg.

Så de är inte specialkonstruerade för er?
- Absolut inte, det vore naivt att tro", säger Carl Eric Stålberg.

Men ni har tagit del av dem?
- Liksom alla andra aktörer. Nu är ett sent läge, men det fanns också spekulationer om att vi innan det här släpptes skulle ha varit belånade. Det är också grundlöst. Så det finns ju en kontinuerlig spekulation emot oss om att vi har problem som vi inte har, säger Carl Eric Stålberg.

Det har förekommit uppgifter om förestående fusioner mellan er och någon annan bank, ligger det något i detta?
- Du vet ju standardsvaret på det, vi kommenterar ju aldrig sådant. Det har varit allt från SEB till Nordea och DNB Nor, och nu idag mycket kring Danske Bank. Alla de här spekulationerna gentemot Swedbank vad gäller konsolidering visar ju att nyckeln till den nordiska strukturen är Swedbank och det är en situation vi trivs bra med, att vara så eftertraktade, säger Carl Eric Stålberg till Direkt.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom