S&P: Detta hotar investeringstillväxten

2016-02-22 12:32 Affärsvärlden SIX
Foto: AP Photo/Henny Ray Abrams, File/TT

Volatiliteten i finansmarknaderna drabbar den europeiska banksektorn hårt och bidrar till nedåtriskerna för euroområdets ekonomiska utsikter. Det skriver Standard & Poors i en rapport.

"Euroområdets ekonomi har återhämtat sig sedan det andra kvartalet 2013, men hittills har återgången varit ojämn och bräcklig i jämförelse med historiska mått - i huvudsak på grund av en dämpad investeringstillväxt", skriver kreditvärderingsinstitutet.

Redan innan den senaste tidens finansmarknadsturbulens hade Standard & Poors förväntat sig en måttlig investeringstillväxt på 2,6 procent för 2016 på grund av en svag global efterfrågan, dämpade utsikter för inhemsk efterfrågan och behovet av att minska skuldsättningen i den ickefinansiella privata sektorn.

Hushållen och företagen har fortsatt en tung skuldbörda som var 205 procent av BNP i det tredje kvartalet 2015, noterar S&P. Den stora andelen dåliga lån i Irland, Italien, Spanien och Portugal utgör vidare ett handikapp för penningpolitikens transmissionsmekanism.

"Som ett resultat har kredittillväxten i euroområdets privata sektor varit dämpad, och växte endast med magra 0,9 procent i årstakt i december."

EU-kommissionens investeringsplan har vidare haft en långsam start. Investeringarna som planerades för 2015-2017 var ungefär 2,25 procent av 2014 års BNP. Men enligt kommissionens estimat hade investeringar om mindre än 0,5 procent av BNP bekräftats i januari 2016.

"Även om vi fortsatt tror att den inhemska efterfrågan kommer att vara motståndskraftig i år hopar sig flera osäkerheter som kan hota konsumenternas och företagens förtroende, äta sig in i kreditaktiviteten, och försena investeringsbesluten", skriver S&P.

Dessa faktorer anges vara förvärrade utsikter för tillväxtmarknaderna, låga oljepriser, geopolitiska spänningar, en möjlig Brexit och volatilitet på finansmarknaderna.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom