Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

S-riksdagsman hoppar av uppdrag på kontroversiell post

2009-04-09 07:36

KFG, som fått mångmiljonuppdrag av Arbetsförmedlingen, kritiseras för en rad brister i verksamheten. Affärsvärlden kan avslöja att Tomas Eneroth, socialdemokraternas talesman i näringspolitiska frågor, var ordförande i KFG:s moderbolag till för bara tre veckor sedan.

På riksdagens sajt presenteras riksdagsledamotenTomas Enerothsom metallarbetare. Men han har också varit styrelseordförande iCompetensgruppensom nyligen förvärvade hårt kritiseradeKFG.

Strax efter att han fick veta att TV4-Nyheterna arbetade med en granskning av bolaget valde han att avgå.

Det privata arbetsförmedlingsföretaget KFG,Kompetens- och Förändringsgruppen, kan få så mycket som 480 miljoner kronor av Arbetsförmedlingen under en treårsperiod, enligt TV4-nyheterna som visar att flera av löftena från KFG inte uppfylls.Läs här om TV4-nyheternas granskning. Bland annat var antalet coacher som skulle hjälpa de arbetssökande mycket lägre än vad som stod i avtalet. En rad tidigare anställda har bekräftat bilden av ett företag som inte klarar sitt jobb: Att stödja arbetslösa i sitt arbetssökande och öka chansen att få en anställning.

- Det är otroligt allvarligt både för KFG som part men framför allt för de personer som gått till KFG och har förväntningar på att få bra hjälp för att komma ut i arbete, saJan-Olof Dahlgren, stabschef på Arbetsförmedlingen till TV4Nyheterna.

ArbetsmarknadsministerSven Otto Littorinhar valt att lägga hundratals miljoner på privata arbetsförmedlare och jobbcoacher eftersom Arbetsförmedlingens insatser inte ansetts räcka till. Lejonparten av pengarna har gått till KFG.

Satsningen på privata arbetsförmedlare har fått hård s-kritik, bland annat från riksdagsledamöternaLuciano Astudillo ochBerit Högman.

Nu kan Affärsvärlden avslöja att Tomas Eneroth, riksdagsledamot som nyligen tog över rollen som socialdemokraternas talesman i näringspolitiska frågor, var styrelseordförande i Competensgruppen, moderbolag till KFG, fram till mitten av mars. Det vill säga tre veckor innan TV4:s avslöjande om bristerna i verksamheten.

Competensgruppen, som har samma typ av verksamhet som KFG, gjorde förvärvet i februari.

Tomas Eneroth säger till Affärsvärlden att han å ena sidan tar allvarligt på kritiken, a andra sidan förvånas över den.

- Jag tycker att det är oerhört allvarligt med de brister som påpekas i TV4s granskning, det måste självklart åtgärdas. Framför allt är jag förvånad att Arbetsförmedlingen inte några som helst synpunkter tidigare när de granskade kvaliteten.

Inte heller när Competensgruppen gick igenom KFG och sedan valde att förvärva bolaget kom det fram några brister, enligt Tomas Eneroth.

- Det är ju mycket information man kan få fram, men inte allt. Första gången vi fick höra kritiken var när TV4 granskade KFG.

När fick ni information om det?
- Strax efter förvärvet, antar jag (9 februari, reds anm).

Var det granskningen som fick dig att lämna styrelsen?
- Inte alls, inte desto mindre tar jag ansvar för de tre veckorna för de tre veckorna jag var ordförande. Vi hade en överenskommelse att jag skulle lämna ordförandeposten, det hade vi gjort upp vid nyår men vi ville invänta förvärvet.

Har KFG och Competensgruppen samarbetat tidigare, innan förvärvet?
-Det ska jag låta vara osagt. Nej, inte vad jag vet just nu, säger Tomas Eneroth.

Efter granskningen av KFG har dina partikamrater gått ut och kritiserar satsningen på privata arbetsförmedlare. Hur ser du på det?
- Jag har samma uppfattning som Berit Högman att man ska ha höga krav på verksamheterna, och att innan Arbetsförmedlingen har godkända kontrollinsatser hos de kompletterande aktörerna bör man avstå stora upphandlingar.

Så du säger att det bolag du var med om att förvärva inte borde ha fått detta stora uppdrag?
- Nej, det säger jag inte. Men att Arbetsförmedlingen har ett ansvar att granska kompletterande aktörer. De har ju granskat och inte hittat några fel, men fortfarande återstår att reda ut vilka brister som finns, där tycker jag att Arbetsförmedlingen måste gå igenom sina rutiner.

Linda Vikström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom